Logotypy Unijne

towarzystwo przyrodnicze alauda

Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym ludzi nauki, osoby zawodowo zajmujące się przyrodą oraz miłośników i pasjonatów przyrody. Oficjalnie działamy od 2011 roku. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy Stowarzyszeniem ogólnopolskim, ale nasza aktywność koncentruje się głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Naszym celem jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego. Wspieramy działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz aktywizujemy postawy proekologiczne społeczeństwa. Poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów realizujemy działania ochrony czynnej polegające na przywracaniu i utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk oraz rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Jesteśmy autorami i współautorami dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych, które pomagają w zarządzaniu najważniejszymi ostojami przyrody w regionie. Zabieramy głos w sprawach realizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze – zawsze stajemy po stronie przyrody!