Logotypy Unijne

O projekcie

Projekt „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim” nr POIS.05.01.00-00-362/12-00 został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 5.1 –  priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 3 528 370,38 PLN, w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 936 986,63 PLN; NFOŚiGW 345 182,31 PLN; WFOŚiGW w Toruniu 58 492,61 PLN; oraz środki własne 187 708,83 PLN.

Głównym celem projektu była odbudowa i utrzymanie miejsc lęgowych i żerowisk wodno-błotnych gatunków ptaków (m.in. rycyka, krwawodzioba, kulika wielkiego, czajki, kszyka, derkacza, kropiatki) oraz ograniczenie presji drapieżnych, inwazyjnych gatunków w czterech rezerwatach przyrody województwa kujawsko-pomorskiego: rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie, położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie, rezerwat przyrody Bagno Głusza, rezerwat przyrody Miedzno leżący w granicach obszaru Natura 2000 Sandr Wdy i rezerwat przyrody Balczewo.

Projekt realizowany był w latach 2012-2015.

Przejdź na stronę projektu, aby dowiedzieć się więcej.