O nas

Nasze Towarzystwo jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), stworzonym przez miłośników przyrody, działających na rzecz jej ochrony. Naszym celem jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego. Wspieramy działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, aktywizujemy postawy proekologiczne społeczeństwa. Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, ale nasza aktywność skupiona jest głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Początki naszych wspólnych działań przyrodniczych związane były z aktywnością wokół sekcji ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMK. Ambicje grupy zaciętych przyrodników, chcących rozszerzyć zakres podejmowanych wówczas problemów, skłoniły Nas do stowarzyszenia się wokół idei aktywnej ochrony ginących ekosystemów. 11 marca 2011 roku zarejestrowaliśmy się w Krajowym Rejestrze Sadowym w Toruniu, KRS nr 0000380495. Razem, już jako Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, możemy skuteczniej działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym wpływać na ograniczenie decyzji mających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Nasze Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, a członkowie uczestniczą w działaniach bezinteresownie i bezpłatnie. Wśród nas są osoby od wielu lat czynnie zaangażowane w ochronę przyrody, a wśród nich ornitolodzy, entomolodzy, ichtiolodzy czy botanicy. Skupiamy ludzi nauki i osoby zajmujące się przyrodą zawodowo, a także hobbystów-pasjonatów.