Ptaki siewkowe – badania, monitoring, ochrona – konferencja

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję pt. „PTAKI SIEWKOWE – BADANIA, MONITORING, OCHRONA” podsumowującą projekt „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”.

Konferencja odbędzie się 19-20 listopada 2022 r. w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym (Goreń Duży 37 87-821 Baruchowo).

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących badań i czynnej ochrony gatunków ptaków związanych z siedliskami wyspowymi, m.in. rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej, sieweczki rzecznej, sieweczki obrożnej, mewy siwej, mewy czarnogłowej, śmieszki.

Informację o projekcie „Ptasie Wyspy II” znajdziecie na naszej stronie internatowej pod poniższym linkiem: https://alauda.org.pl/ptasie-wyspy-22/ oraz na naszym facebooku https://pl-pl.facebook.com/TPALAUDA/

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o konferencji oraz z agendą.

-> Informacja o konferencji

-> Agenda

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Koszt noclegu nie jest pokrywany przez organizatorów. Osoby chcące zostać na noc mogą skorzystać z noclegu w Zielonej Szkole – koszt 70 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 4 listopada br. Prosimy o wypełnienie elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa w konferencji:

-> https://forms.gle/DpMmUrVavWuDcGm5A

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” nr POIS.02.04.00-00-0040/18 dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.