Monitoring i edukacja

Monitoring przyrodniczy jest bardzo ważnym elementem w ochronie środowiska i jest nieodzowną częścią naszej działalności. Wykonujemy kontrole terenowe i prowadzimy badania w miejscach cennych przyrodniczo. Dzięki zebranym wynikom i materiałom oraz ich analizie możliwe jest określenie stanu ochrony rzadkich i chronionych gatunków oraz stanu siedlisk, które wykorzystują. Uzyskane wyniki są podstawą określania zmian jakościowych i ilościowych środowiska w odpowiedzi na prowadzone przez nas działania ochrony czynnej oraz wskazują potrzebę dalszych ich realizacji lub wprowadzenia nowych działań.

Prowadzimy zajęcia edukacyjne skierowane zarówno do najmłodszych jak i dorosłych. Edukujemy i szkolimy w formie zajęć studyjnych oraz terenowych. Odwiedzamy przedszkola, szkoły, koła przyrodnicze i urzędy oraz organizujemy spotkania z lokalnymi społecznościami w celu przekazywania naszej wiedzy, zwiększania świadomości i wrażliwości przyrodniczej oraz utwierdzania potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

Wciąż się rozwijamy, poszerzamy widzę i doświadczenie, aby lepiej chronić otaczającą nas przyrodę. Uczestniczymy w międzynarodowych i krajowych konferencjach przyrodniczych, gdzie mamy możliwość wymiany doświadczenia z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody.