Działania

Na rzecz ochrony przyrody działamy nieprzerwalnie od 2011 roku. W ciągu tych lat wykonaliśmy szereg aktywności i zrealizowaliśmy kilka projektów. Dużą uwagę poświęcamy ptakom wodo-błotnym, to one są wskaźnikiem jakości środowiska. Znaczna część projektów skierowana jest na ochronę i poprawę stanu ich siedlisk. W swoich działaniach skupiamy się na ochronie obszarów o największym znaczeniu przyrodniczym zlokalizowanych głównie w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.

Zrealizowaliśmy lub realizujemy następujące projekty:

  • „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim”
  • „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”
  • „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”