Wspieraj nasze działania

Możesz włączyć się w ochronę przyrody i wesprzeć nasze działania na kilka sposobów:

Zapoznaj się ze statutem, wypełnij deklaracje członkowską i prześlij ją do nas! Odezwiemy się do Ciebie!

 • Włącz się w opiekę nad ostojami ptaków – zostań naszym Wolontariuszem!

Dołącz do realizowanych przez naszych wolontariuszy prac na rzecz ochrony przyrody związanych z odtwarzaniem siedlisk zagrożonych gatunków.

Dołącz do grupy zajmującej się konikami polskimi – „zaklinaczy koni” 😉 i weprzyj nas w opiece nad stadem. Potrzebujemy pomocy w pracach fizycznych, np. przy budowie i naprawiania ogrodzenia, dokarmiania koni, przeprowadzania koni między kwaterami, tworzenia więzi na linii człowiek-konik, by współpraca była bezpieczna dla obu stron i przynosiła oczekiwane rezultaty.

Dołącz do osób monitorujących liczebność i zagrożenia w ptasich ostojach. Dołącz do Wolontariuszy prowadzących kontrole terenowe w najcenniejszych przyrodniczo obszarach w województwie kujawsko-pomorskim.

Napisz do nas na adres tp@alauda.org.pl lub zostaw wiadomość na Facebook.

Oddając nam swój 1 % pomagasz realizować działania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej, ochroną zagrożonych gatunków, odtwarzaniem naturalnych siedlisk oraz tworzeniem siedlisk zastępczych.

Nasz numer KRS to 0000380495

 • Wpłać darowiznę

Wesprzyj nasze działania na rzecz ochrony przyrody finansowo i wpłać darowiznę. Dowolną kwotę darowizny można wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
ul. Popiela 3/36
87-100 Toruń
konto: Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1294 7512

Środki otrzymywane od naszych darczyńców przeznaczamy na realizację zadań statutowych m.in:

  • realizację działań ochrony czynnej,
  • ochronę zagrożonych i rzadkich gatunków zwierząt, w tym w szczególności ptaków,
  • odtwarzanie i utrzymanie cennych siedlisk przyrodniczych,
  • edukację przyrodniczą,
  • utrzymanie tabunu konika polskiego.