Dołącz do nas

Jeżeli zależy Ci na ochronie i zachowaniu dla przyszłych pokoleń piękna otaczającej nas przyrody zapraszamy do nas! Będąc członkiem Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA weźmiesz udział w ciekawych projektach, poznasz ludzi z pasją i odkryjesz tajniki świata przyrody.

Dlaczego jeszcze warto do nas dołączyć?

  • Prowadzimy badania naukowe, inwentaryzacje oraz monitoringi przyrodnicze;
  • Realizujemy wiele projektów przyrodniczych, działań ochrony czynnej oraz akcje wolontariackie na rzecz ochrony przyrody;
  • Realizujemy działania edukacyjne;
  • Wpieramy w rozwijaniu przyrodniczych zainteresowań;
  • Organizujemy wycieczki terenowe i wspólne obserwacje przyrody.

Aby zostać członkiem Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA, należy przesłać na nasz adres wypełnioną deklarację członkowską, potwierdzającą poparcie dla działań statutowych.

Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele naszego Towarzystwa.

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

Wstąp do naszego Towarzystwa i wesprzyj nasze działania. Pobierz, wypełnij i prześlij deklarację na nasz adres e-mail.