Aktualności

III.Przygotowanie dokumentacji dla Mościsk

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ...

II.Przygotowanie dokumentacji dla Mościsk

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ...

Przygotowanie dokumentacji dla Mościsk

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane dalej ?Zamawiającym?, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europe...

Pierwszy sezon za nami ! - fotorelacja z Patrolu

Tegoroczny sezon lęgowy w korycie rzeki w Dolinie Dolnej Wisły ze względu utrzymujący się wysoki stan wody oraz liczne wiosenne wezbrania rozpoczął się znacznie później niż na Żwirowni Skoki i Jeziorze Wieleckim. Mimo, że na Wiśle łachy odsłoniły się stosunkowo późno...