OPP

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA OCHRONĘ POLSKIEJ PRZYRODY!

Oddając nam swój 1 % pomagasz realizować działania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej, ochroną zagrożonych gatunków, odtwarzaniem naturalnych siedlisk oraz tworzeniem siedlisk zastępczych. Wsparcie z 1% ułatwia nam sprawowanie opieki nad najważniejszymi i najbardziej zagrożonymi ostojami przyrody w województwie kujawsko-pomorskim! Z Twoją pomocą możemy skuteczniej działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym również wpływać na ograniczenie decyzji mających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Przekaż nam swój 1% podatku! Razem możemy więcej!

Nasz numer KRS to 0000380495

Aby to zrobić w odpowiednich polach formularza PIT wpisujemy kwotę równą 1% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy oraz nasz numer KRS: 0000380495. To właśnie ta kwota zostanie nam przekazana.

Zachęcamy również do rozliczania się za pomocą programu do rozliczeń lub serwisu on-line, do których linki zamieszczamy poniżej. Klikając w nie nasz KRS będzie automatycznie uzupełniony!

 

Zobacz, na co przeznaczamy środki uzyskane z 1%

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.