Żwirownia Skoki znów rekordowa!

W okresie zimowym w ramach projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” wykosiliśmy roślinność zielną i usunęliśmy naloty krzewów na wyspach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki. Zabieg ten pozwoli utrzymać otwarty charakter wysp – niezbędny dla gniazdowania mew i rybitw. Przygotowaliśmy również specjalnie piaszczyste poletka dla rybitw rzecznych.

W ostatnią niedzielę policzyliśmy gniazda mew i rybitw gniazdujących na wyspach i okazało się, że drugi rok z rzędu mamy rekordowe liczebności gniazdujących w obszarze śmieszek! W sumie na wszystkich wyspach naliczyliśmy ponad 10500 gniazd tego gatunku. W obszarze gniazdują również rybitwy rzeczne (ponad 50 par), mewy czarnogłowe (6 par) i mewa siwa (1 para).

Dodatkowo tego dnia jeden osobnik mewy czarnogłowej został wyposażony przez Marcina Sidelnika w logger GPS. Stosowane coraz nowocześniejsze techniki badań w ornitologii pozwalają na dokładniejsze poznanie zachowań ptaków. Dzięki nadajnikom możemy poznawać dotąd nieznane fakty z biologii gatunków oraz na podstawie tych obserwacji, co dla nas jest niezmiernie ważne, skuteczniej planować ich ochronę.

Ze względu na bardzo dużą liczebność gniazdujących ptaków w obszarze liczenie nie mogłoby się odbyć bez pomocy Wolontariuszy! Dziękujemy wszystkim za wsparcie!