Zły rok dla ptaków na Wiśle!

Rok 2020 nie był dobry dla ptaków siewkowych gniazdujących w korycie Wisły.  Łachy, które wyłoniły się w tym roku dość późno od razu zostały zajęte przez sieweczki, rybitwy i mewy. Do lęgów w obszarze przystąpiło: 538 par rybitwy rzecznej, 134 par rybitwy białoczelnej, 57 par sieweczki rzecznej, 7 par mewy siwej, 58 par śmieszki (podawane liczebności nie obejmują lęgów na barkach). Pomimo odnotowanych wysokich liczebności lęgowych ptaków w tym roku sukces lęgowy był niewielki. Kumulacja odpadów na południu Polski spowodowała falę wezbraniową na Wiśle. Poziom wody podnosił się na tyle, że zalane zostały wszystkie naturalne siedliska ptaków. Uchroniła się jedynie kolonia rybitwy rzecznej (53 pary) zlokalizowana na podporze mostu Zawackiej w Toruniu, która jest wyniesiona dość wysoko ponad poziom wody oraz lęgi na barkach. Po przejściu fali wezbraniowej piaszczyste wyspy ponownie się odsłoniły i część populacji ponowiła lęgi. Niestety sytuacja się powtórzyła, w wyniku wysokiej wody ponownie wszystkie lęgi zostały zalane. Wysoki poziom wody w Wiśle tym razem utrzymywał się na tyle długo, że ptaki nie miały szans na kolejne lęgi. Wezbrania w okresie maj-czerwiec są zjawiskiem naturalnym na Wiśle, dlatego też ptaki w swojej strategii rozrodczej mają powtórne lęgi po stracie lęgów pierwotnych. Miejmy nadzieję, że w kolejnych sezonach Królowa Wisła będzie łaskawsza dla swoich mieszkańców 😉