Zapytanie ofertowe: dostawa słupków i żerdzi sosnowych – UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIE NA

Dostawę 705 szt. okorowanych słupków (wałków) sosnowych impregnowanych ciśnieniowo o długości 2 m i średnicy 14 cm
oraz 2 108 szt. okorowanych żerdzi (półwałki) sosnowych impregnowanych ciśnieniowo o długości 3 m i średnicy 10 cm.

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: dostawę:

  • 705 szt. okorowanych i toczonych słupków (wałków) sosnowych impregnowanych ciśnieniowo o długości 2 m i średnicy 14 cm;
  • 2 108 szt. okorowanych i toczonych żerdzi (półwałki) sosnowych impregnowanych ciśnieniowo o długości 3 m i średnicy 10 cm.

Słupki i żerdzie muszą być toczone i na całej długości posiadać wskazaną średnicę z dopuszczalnym odchyleniem ok. 7%.
Dostarczone drewno musi być impregnowane ciśnieniowo środkami bezpiecznymi dla zwierząt i zgodnymi z odpowiednimi normami środowiska.
Kolor zastosowanego impregnatu słupków i żerdzi: brązowy.
Końce żerdzi mają być fazowane w celu złagodzenia krawędzi.
Drewno musi pochodzić z legalnych źródeł i zostać pozyskane zgodnie ze standardem FSC.

Termin realizacji zlecenia: do 27.11.2023 r.

Miejsce dostawy: na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miejscowości Dębniaki, Gmina Kowal, województwo kujawsko-pomorskie.

Ofertę należy złożyć na adres email: mpronczuk@alauda.org.pl w terminie do dnia 06.11.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe dokumenty znajdują się poniżej:

  1.  ZO_2023_10_1_MP_zapytanie_ofertowe_dostawa_słupków i żerdzi
  2.  ZO_2023_10_1_MP_formularz oferty
  3.  zał. 2 klauzula informacyjna
  4. ZO_2023_10_1_MP_zapytanie_ofertowe_dostawa_słupków i żerdzi_aktualizacja 
  5. ZO_2023_10_1_MP_unieważnienie postępowania