Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż 5 pływających wysp z roślinnością wodną

POSTĘPOWANIE NA

dostawę i montaż 5 pływających wysp z roślinnością wodną

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień, w ramach umowy dotacji nr. DT24009/OP-cop w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2024 dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

  • dostawa i montaż (wodowanie) 5 pływających wysp z roślinnością wodną o pow. 4 m2 każda, na terenie użytku ekologicznego „Ptasie Wyspy w Mościskach                      w Gminie Brzuze”, miejscowość Mościska, gmina Brzuze, województwo kujawsko-pomorskie. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i montaż (wodowanie) pływających wyspy (platformy) z roślinnością wodną o pow. 4 m2 każda na terenie użytku ekologicznego „Ptasie Wyspy w Mościskach w Gminie Brzuze”, miejscowość Mościska, gmina Brzuze, województwo kujawsko-pomorskie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr. 1 do tego postępowania.

 

Miejsce wodowania wysp: użytek ekologiczny „Ptasie Wyspy w Mościskach w Gminie Brzuze”, miejscowość Mościska, gmina Brzuze, województwo kujawsko-pomorskie.

 

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 30 września 2024 r.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2024 r. na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl .

 

Załączniki:

1. Załącznik nr. 1 OPZ_wyspy_Mościska

2. Załącznik nr. 2 do ZO_2024_06_1_Formularz oferty

3. ZO_2024_06_1_projekt umowy

4. Załącznik nr. 4 klauzula informacyjna

5. Informacja z otwarcia ofert__Wyspy Mościska 

6. Wybór oferty__Wyspy Mościska

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 pływających wysp