Stelaże tablic i szlaban

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym”,  w  oparciu  o    Regulamin  zawierania  umów przez TP ALAUDA,  zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie i montaż w terenie 15 sztuk drewnianych stelaży tablic, szlabanu oraz konserwacja 10 sztuk stelaży tablic informacyjno-edukacyjnych.

Zadanie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12 pt.  „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Oferty należy złożyć listownie w biurze projektu  ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do godziny 15 lub   na   adres   email:  projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

W dniu 4 sieprnia 2015 dodano zmienioną wersję ogłoszenia. Uzupełniono informcję o wymiarach tablic.