Regulaminy zawierania umów

Publikujemy Regulaminy zawierania umów do 14 tyś euro oraz dla postępowań o wartości ponad 14 tyś euro TP ALAUDA jakie stosowane będą przy realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12 pn.  „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze  Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.