Postępowanie na dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem oraz dostawę kosiarki dyskowej

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA

dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem

oraz dostawę kosiarki dyskowej

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień, w ramach projektu „Czynna ochrona ptaków siewkowych i płazów na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie” w ramach umowy grantowej z Fundacją WWF Polska, dofinansowywanej przez ING Bank Śląski, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

  • Cześć I – dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem.
  • Cześć II – dostawę kosiarki dyskowej pasującej do ciągnika opisanego w Części I zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Załącznik nr. 1 do tego postępowania.

Miejsce dostawy: Krzewent, gmina Kowal, woj. kujawsko-pomorskie (dokładny adres dostawy Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy).

Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2024 r. godzina 13:00, na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl .

Załączniki:

  1. Zapytanie_ofertowe_dostawa_fabrycznie nowego ciągnika_kosiarki
  2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_ZMIANA z dnia 02.07.2024
  3. Załącznik nr 2 _formularz oferty   / Załącznik nr 2 _formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 Projekt umowy
  5. KLAUZULA INFORMACYJNA
  6. Odpowiedzi na pytania ZK_2024_07_01
  7. Informacja z otwarcia ofert__dostawa_fabrycznie nowego ciągnika_kosiarki
  8. Wybór oferty__dostawa_fabrycznie nowego ciągnika_kosiarki