Budowa i montaż (wodowanie) pływającej wyspy (platformy) lęgowej dla ptaków

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień , w ramach umowy dotacji nr. DT23076/OP-cop w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023 dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

budowa i montaż (wodowanie) pływającej wyspy (platformy) lęgowej dla ptaków (rybitw, mew) o pow. ok 100 m2, na terenie użytku ekologicznego „Ptasie Wyspy w Mościskach w Gminie Brzuze”, miejscowość Mościska, gmina Brzuze, województwo kujawsko-pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i montaż (wodowanie) pływającej wyspy (platformy) lęgowej dla ptaków (rybitw, mew) o pow. ok 100 m2 na terenie użytku ekologicznego „Ptasie Wyspy w Mościskach w Gminie Brzuze”, miejscowość Mościska, gmina Brzuze, województwo kujawsko-pomorskie.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2023 r. na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl.

Załączniki:

1. Załącznik nr. 1 OPZ_wyspa_Mościska

2. Załącznik nr 2 do TKOP_2023_07_1_PD_Formularz

3. TKOP_2023_07_1_PD_projekt umowy

4. zał. 4 klauzula informacyjna

5. zał. 5 regulamin udzielania zamówień w projekcie

TKOP_2023_07_1_PD_zapytanie ofertowe_wyspa_Mościska

Informacja z otwarcia ofert__Wyspa Mościska

Wybór oferty__Wyspa Mościska