Wybory i nowy Zarząd

W związku z zakończeniem 3-letniej kadencji działalności organów TP ALAUDA, w dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA i wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W składzie Zarządu zaszły niewielkie zmiany osobowe. Na stanowisko Prezesa Zarządu wybrano po raz drugi Przemka Doboszewskiego. Podobnie na funkcję Skarbnika wybrano ponownie Lucynę Ołów, a na Członka Zarządu Darka Płąchockiego. Karol Banasik, który poprzednio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, w nowym składzie jest Członkiem Zarządu. Nową osobą, niepełniąca dotychczas żadnej funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, jest Darek Węcławek, który został wybrany na Wiceprezesa Zarządu.

W składzie Komisji Rewizyjnej zaszły większe zmiany i obecnie jej skład wygląda następująco: Marek Trymerski, Katarzyna Czupryniak, Piotr Kłonowski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ustępującym członkom organów naszego Stowarzyszenia. Nowo wybranemu Zarządowi TP ALAUDA gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych zadań!