Seminaria na UMK

9 listopada zapraszamy na otwarte seminaria dla studentów i pracowników UMK w Toruniu. Zaplanowane zostały dwa spotkania o godzinie 16:30 na wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

Tematem spotkań będą ptaki siewkowe, stan ich ochrony, podejmowane działania ochrony czynnej i skuteczność działań ochrony czynnej na przykładzie działań prowadzonych przez TP ALAUDA w wybranych obszarach Natura 2000 województwa kujawsko-pomorskiego.

Seminarium jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.