Rekordowe liczebności ptaków na Żwirowni Skoki!

Tegoroczne liczenia gniazdujących ptaków na wyspach Żwirowni Skoki okazały się rekordowe pod względem liczebności gniazdujących śmieszek i mew czarnogłowych. W przypadku tych pierwszych przekroczyliśmy 10 000 par gniazdujących w obszarze! Naliczyliśmy 10 148 gniazd! To był też zdecydowanie dobry rok dla mewy czarnogłowej. Gniazda założyło 8 par z czego 5 parom udało się wyprowadzić pisklęta.

Dotychczas rekordowe liczebności tych dwóch gatunków stwierdzaliśmy w 2017 roku. Wówczas w obszarze gniazdowało 5 par mewy czarnogłowej oraz ponad 8 800 par śmieszki. Ponadto w tym sezonie na wyspach Żwirowni Skoki odnotowaliśmy 63 gniazd rybitwy rzecznej, 1 gniazdo mewy siwej, 51 gniazd krzyżówek oraz 1 parę ohara.

Żwirownia Skoki to jeden z kilku obszarów w województwie kujawsko-pomorskim, którym opiekujemy się już od kilku lat. Co roku wykaszamy wyspy, żeby tworzyły siedliska dostępne dla mew i rybitw. Jak pokazują liczebności prowadzone przez nas działania przynoszą wymierne efekty. Obecnie realizujemy projekt „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”. W ramach ww. projektu realizujemy szereg działań ochronnych, a także prowadzimy monitoring liczebności ptaków. Jeszcze w tym roku ze środków zabudżetowanych w projekcie odtworzymy otwarty charakter 4 kolejnych wysp. Usuniemy krzewy i drzewa, a także wysoką roślinność zielną tworząc odpowiednie warunki do gniazdowania mew i rybitw.