Ratujemy mewe siwą !

Wisła w tym roku uczy nas cierpliwości. Utrzymujący się wysoki stan wody, powoduje, że siedliska lęgowe rybitw i sieweczek – łachy, są wciąż dla nich niedostępne.

Mimo zaistniałej sytuacji, mamy sporo pracy w terenie. Wczoraj odwiedziliśmy Ptasią Wyspę k. Bobrownik. Mewy siwe przystąpiły do lęgów i pojawiły się pierwsze gniazda z jajami. Żeby zapewnić spokój ptakom, miejsca gniazdowania oznaczyliśmy tablicami z informacją o zakazie wstępu. Wybraliśmy również jaja ptaków do inkubacji podkładając jednocześnie ich atrapy. W momencie klucia jaja lub świeżo wyklute pisklęta zwrócimy rodzicom. Działanie to ma na celu ograniczenie strat w lęgach powodowanych przez drapieżniki na etapie wysiadywania jaj. Ponadto rozstawione zostaną płotki elektryczne wokół gniazd, żeby dodatkowo zabezpieczyć lęgi przed drapieżnikami naziemnymi.

Działanie realizujemy w ramach projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.