Praca szuka człowieka

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA poszukuje pracownika na stanowisko koordynator administracyjny projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” nr POIS.02.04.00-00-0040/18.

Miejsce pracy:

Biuro TP ALAUDA:  ul. Skłodowskiej Curie 65, 87-100 Toruń oraz obszary realizacji projektu

Okres zatrudnienia:

1.05.2021 – 31.03.2023 r.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu – 30 h/tydzień

Wysokość wynagrodzenia:

3115,13zł brutto/m-c

Zakres obowiązków koordynatora administracyjnego w projekcie  „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” POIS.02.04.00-00-0040/18:

 • koordynacja działań  zaplanowanych  w  projekcie  –  realizacja  poszczególnych  zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i opisem projektu;
 • nadzór i kontrola wydatkowania finansów projektu;
 • przygotowywanie wniosków  o  płatność  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  rozliczeń projektu;
 • obsługa zamówień, opracowanie specyfikacji i nadzór nad postępowaniami przetargowymi;
 • sporządzanie umów z wykonawcami prac;
 • kontrola podmiotów  zewnętrznych  świadczących  usługi  i  bezpośrednie   nadzorowanie  prac   realizowanych   w  ramach projektu;
 • wsparcie administracyjne projektu;
 • bezpośredni kontakt z CKPŚ;
 • kształtowanie dobrego wizerunku projektu oraz TP ALAUDA poprzez podtrzymywanie dobrych relacji i współpracę z lokalną społecznością i instytucjami zaangażowanymi w projekt oraz media lokalne i regionalne;
 • prowadzenie biura projektu;
 • zakup materiałów i urządzeń;
 • organizacja i prowadzenie cyklicznych spotkań zespołu projektowego;
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt oraz z uczestnikami projektu;
 • prowadzenie ewidencji godzin pracy osób zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy o pracę;
 • uczestniczenie w ew. kontroli Projektu oraz czynne współuczestniczenie w realizowaniu wniosków pokontrolnych;
 • inne wg potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym lub administracyjnym;

Pożądane kwalifikacje:

 • doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów z funduszy UE;
 • prawo jazdy kat. B.;

Umiejętność, cechy:

 • sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy.

List motywacyjny oraz CV należy przesłać na adres mailowy: tp@alauda.org.pl w terminie do 14.04.2021 r. W CV prosimy o zawarci klauzuli o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w biurze projektu: ul. Skłodowskiej Curie 65, 87-100 Toruń.