Nietypowy lęg mewy siwej!

Od kilku tygodni obserwowaliśmy parę mew siwych w obrębie pastwiska, na którym wypasamy koniki polskie. Wiedzieliśmy, że ptaki prawdopodobnie przystąpią do lęgów i typowaliśmy, że na miejsce gniazdowania wybiorą wiatę dla koni. Przecież w wielu miejscach gatunek ten gniazduje na budynkach i konstrukcjach portowych np. na tamie we Włocławku. Jednak ptaki postanowiły nas zaskoczyć. Na miejsce gniazdowania wybrały podmokłe łąki, a gniazdo założyły w niedojedzonej przez konie kupce siana! Niewielki kopiec siana ma powierzchnię ok. 2 m2 i otoczony jest wodą o głębokości ok. 30 cm!

Miejsce wyboru gniazdowania wydaje się niezwykłe i nietypowe, bo oprócz wspomnianych powyżej antropogenicznych siedlisk, w regionie mewa ta zajmuje głównie wyspy na rzekach, jeziorach czy żwirowniach porośnięte roślinnością zielną, krzewami i drzewami.

Mewa siwa wykazuje silne przywiązanie do miejsc wyklucia i gniazdowania. Ptaki dorosłe, co roku wracają w bezpośrednie sąsiedztwo miejsca gniazdowania. Natomiast młode ptaki po uzyskaniu dojrzałości płciowej wracają do miejsc, w których się wykluły. Aby poznać dalsze losy ptaków tej pary oraz ich piskląt planujemy oznakować je obrączkami.