NABÓR DO PATROLU NATURA 2000

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA poszukuje chętnych do Patrolu Natura 2000, którego celem jest monitorowanie stanu siedlisk lęgowych oraz zagrożeń przyrodniczych na obszarach objętych projektem „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” tj.: obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki, rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie oraz obszarze wodno-błotnym Mościska.

Uczestnicy projektu będą odbywali kontrole terenowe polegające na obserwowaniu stanu lęgowisk i identyfikacji ewentualnych zagrożeń. Dzięki temu zgromadzone zostaną cenne informacje z terenu, przede wszystkim o czynnikach zagrażających populacji ptaków i o stanie ich siedlisk.

Zaproszenie kierujemy do osób, którym na sercu leży ochrona ptaków lub ogólnie pojęte środowisko przyrodnicze, zarówno hobbystów jak i profesjonalnych przyrodników, osoby prywatne, szkolne kółka przyrodnicze, zastępy harcerskie, kajakarzy oraz amatorów pieszych spacerów.

Patrol Natura 2000 to działanie strażnicze będące kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” realizowanego przez TP ALAUDA w latach 2015-2017.

TP ALAUDA od lat zajmuje się aktywną ochroną przyrody. Znane z projektów takich jak „Ptaki Bagien”, wspomniane wyżej „Ptasie Wyspy” , opinii publicznej kojarzy się przede wszystkim z zeszłoroczną walką o wstrzymanie majowego zrzutu wody z zapory we Włocławku na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły w samym środku okresu lęgowego chronionych gatunków ptaków, o czym pisały i mówiły krajowe media. Dokładne monitorowanie sytuacji na zalanych terenach lęgowych przed, w trakcie i po zrzucie wody udało się w dużej mierze dzięki funkcjonowaniu zespołu Patrolu Natura 2000. 

Było to możliwe, ponieważ Patrol Natura 2000, dzięki swej strukturze i regularnym kontrolom przydzielonych obszarów, działa przede wszystkim jako system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w obszarach Natura 2000, a zwłaszcza o zmieniającym się i zagrażającym lęgom ptaków poziomie wody w rzece, obecności turystów w miejscach lęgowych – na wyspach, łachach, czy o pojawiających się dzikich wysypiskach w obszarach chronionych. Pomimo zakończenia poprzedniej edycji projektu tworzymy dobrze skomunikowaną sieć obserwatorów przyrody. Integrujemy osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska, dla których przyszłość dolnej Wisły nie jest obojętna.

CO PRZED NAMI

Nowa odsłona Patrolu Natura 2000 oznacza cztery kolejne lata systematycznych działań na rzecz poprawy stanu ochrony w 4 ostojach ptaków. W takiej perspektywie czasowej mamy szansę nie tylko realizować swoją przyrodniczą pasję, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia wymiernych rezultatów w zakresie ochrony środowiska, ale także poczynić wartościowe obserwacje i przeżyć ciekawą przygodę.

Głównym celem naszego projektu jest poprawa stanu ochrony 7 gatunków ptaków siewkowych: rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej, śmieszki, mewy czarnogłowej, mewy siwej i sieweczki rzecznej, głównie poprzez odtworzenie i zwiększenie powierzchni dostępnych i bezpiecznych siedlisk lęgowych.

Prace prowadzone będą na terenie najważniejszych ostoi gatunków w regionie tj. obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, Żwirowni Skoki, rezerwatu przyrody Jezioro Wieleckie oraz obszaru wodno-błotnego Mościska.

W ramach działań zespołu Patrol Natura 2000, około 30 wolontariuszy obejmie pieczę nad wyznaczonymi odcinkami Wisły między Włocławkiem a Gdańskiem oraz w pozostałych objętych projektem ostojach. Zaplanowane jest wykonanie 8 kontroli terenowych na każdy z tych odcinków w okresie od kwietnia do sierpnia każdego roku. Zdjęcia wykonane podczas obserwacji oraz uzyskane dane staną się częścią oficjalnej dokumentacji projektu. Nasza obecność w terenie i możliwość szybkiego reagowania na zastane sytuacje w znaczący sposób przyczyni się do utrzymania i wzmocnienia czynnej ochrony przyrody w cennych obszarach. Uczestnicy otrzymają wsparcie szkoleniowe oraz sprzętowe a także zwrot kosztów dojazdu na wyznaczone odcinki. Na czas wykonywania zadania udostępnimy lornetki, zapewnimy możliwość przepłynięcia się łodzią wiślaną oraz przekażemy projektowe gadżety (koszulki, kurtki notesy).

Nabór do Patrolu już trwa! Nie przegap tego! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.