Monitoring liczebności ptaków w Dolinie Dolnej Wisły

Długo musieliśmy czekać na sezon lęgowy na Wiśle! Wysoki poziom wody utrzymywał się do początku czerwca, jak tylko opadł na tyle, że odsłoniły się piaszczyste łachy, ptaki przystąpiły do lęgów.

W ostatnich dniach zakończyliśmy monitoring liczebności mew i rybitw gniazdujących w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. Mimo, że siedliska lęgowe były długo niedostępne okazało się jednak, że to dobry rok dla rybitwy białoczelnej i sieweczki rzecznej na dolnej Wiśle. Naliczyliśmy 169 par rybitwy białoczelnej, co stanowi ok. 15-24 % (!) populacji krajowej gatunku i 142 pary sieweczki rzecznej (gniazdowanie pewne 43 pary, gniazdowanie prawdopodobne 99 par), co stanowi 1-3 % populacji krajowej. W tym roku na naturalnych wiślanych siedliskach oraz podporach mostów w Toruniu i Bydgoszczy gniazduje nieco mniej rybitwy rzecznej – 267 par. Podana liczebność nie uwzględnia ptaków gniazdujących na barkach lęgowych wodowanych corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. Rybitwa rzeczna jest bardziej plastyczna, co do wyboru siedlisk i prawdopodobnie ptaki przystąpiły do lęgów w innych miejscach poza Wisłą. Pomimo tego, że liczebność rybitwy rzecznej w tym roku była mniejsza niż w roku poprzednim to i tak dolna Wisła stanowi jedno z ważniejszych miejsc gniazdowania gatunku w kraju, a jej liczebność na monitorowanym obszarze stanowi 3-4 % populacji krajowej. Ponadto stwierdziliśmy gniazdowanie 55 par śmieszki, 6 par mewy siwej, 12 par piskliwca i 5444 par/nor, czynnych gniazd brzegówek.