Kumaki w natarciu!

Druga część lata jest stosunkowo mokra i charakteryzuje się licznymi i obfitymi opadami deszczu. Ma to odzwierciedlenie w sytuacji hydrologicznej obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie. Jezioro Rakutowskie, jak i inne drobne zbiorniki wodne, wypełnione są wodą, przez co rozlewa się ona również na nasze łąki położone bezpośrednio w sąsiedztwie jeziora. Długo utrzymujące się podmokłe łąki, są nie tylko doskonałym miejscem żerowania dla ptaków, ale również odpowiednim siedliskiem dla innych zwierząt, m.in. płazów i gadów. Obecnie na rozlewiskach wokół Jeziora Rakutowskiego przeobrażają się jeszcze larwy płazów. Można obserwować duże liczebności młodych osobników kumaka nizinnego, żab zielonych, brunatnych. Na ogrodzeniach wokół pastwisk wygrzewają się jaszczurki żyworodne, wśród kęp traw i turzyc polują zaskrońce.

Ten rok jest bardzo dobry dla kumaka nizinnego, który obecnie jest zdecydowanym dominantem, jeśli chodzi o skład gatunkowy płazów na naszych łąkach. Liczne młode osobniki tego gatunku, ze względu na dużą ilość owadów, skupiają swoją aktywność w pobliżu końskich odchodów, a także w miejscach otwartych, gdzie roślinność została przygryziona przez koniki polskie wypasane na łąkach. Zauważyliśmy zdecydowany wzrost liczebność kumaka nizinnego na powierzchniach ekstensywnie wygryzanych przez koniki. Ekstensywny wypas koników nie tylko sprzyja ochronie ptaków, ale ma pozytywny wpływ również na populacje innych grup zwierząt.