Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Wrzesień upłynął nam pod znakiem warsztatów terenowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektu „Edukacja dla przyrody – ptaki siewkowe Kujaw i Pomorza”.
Zajęcia były prowadzane w pięciu obszarach Natura 2000, tj. Błota Rakutowskie, Żwirownia Skoki, Dolina Dolnej Wisły, Ostoja Nadgoplańska i Bagienna Dolina Drwęcy. Każde warsztaty rozpoczynaliśmy od wprowadzenia uczestników w tajniki pracy w terenie i prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Uczniowie otrzymali notesy, w których mogli zapisywać swoje pierwsze ptasie obserwacje. Cieszy nas chęć z jaką dzieci i młodzież wychodzą w teren i wspólnie z nami obserwują ptaki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.