Błota Rakutowskie tętnią życiem!

W tym roku łąki w sąsiedztwie Jeziora Rakutowskiego bez wątpienia moglibyśmy włączyć do realizowanego przez nas projektu „Ptasie Wyspy II”. Wciąż utrzymujący się wysoki poziom wody w obszarze postanowiły wykorzystać śmieszki i utworzyły na naszych łąkach kolonię lęgową w liczbie ok 60 gniazd. Wszystko wskakuje na to, że na gniazdowanie zdecydują się również rybitwy rzeczne. Ponadto na łąkach liczenie gniazdują czajki i gęgawy oraz kaczki: cyranki, cyraneczki, płaskonosy i krzyżówki. W miejscach, gdzie łąki stykają się zaroślami wierzbowymi i trzcinowiskiem, dość licznie odzywają się podróżniczki.

Kwiecień i maj to również okres migracji ptaków. Na łąkach bardzo licznie żerują i odpoczywają ptaki siewkowe: siewki złote, łęczaki, bataliony, brodźce śniade czy kwokacze. Pojawiają się również rzadkie szczudłaki, rycyki, krwawodzioby i kuliki wielkie – mamy nadzieję, że pozostaną i przystąpią do lęgów na naszych łąkach. W tym okresie mogliśmy obserwować w obszarze Błota Rakutowskie wszystkie występujące w Polsce błotniaki – błotniaka łąkowego, błotniaka stepowego, błotniaka stawowego oraz błotniaka zbożowego. Od kilkunastu dni w obszarze przebywa orlik grubodzioby!

Rozlewiska wokół jeziora stwarzają również dogodne warunku do rozrodu płazów. Na łąkach, na których wypasamy koniki polskie, licznie do godów przystąpiły kumaki nizinne, a także rzekotki, żaby zielone, ropuchy zielone. Zalane łąki tętnią ich głosami!