Logotypy Unijne

Edukacja i promocja

W ramach projektu planuje się wiele działań obejmujących edukację i promocje.  Zwiększenie świadomości przyrodniczej lokalnej społeczności, promocja projektu i idei czynnej ochrony rybitw, mew i innych gatunków związanych z piaszczystymi wyspami rzek i zbiorników wodnych będzie realizowane poprzez utworzenie strony internetowej, zorganizowanie konferencji, wydanie materiałów promocyjnych w postaci monografii przyrodniczej. W każdym obszarze objętym projektem postawione zostaną tablice edukacyjno-informacyjne.