Archiwum

10.02.2014r.

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna projektu

Dnia 10 lutego 2014 Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o Regulamin zawierania umów do 14 tys euro zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych oraz bieżącej obsługi prawnej projektu. Działanie związane jest z realizacją   projektu  pn.  „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze  Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl lub listownie w biurze projektu TP ALAUDA, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń w terminie do dnia 17 lutego 2014 r.