Archiwum

2.08.2013r.

Ogłoszenie o przetargu -unieważniony

Dnia 02 sierpnia 2013 Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem Zawierania Umów o wartości równej lub wyższej niż 14 000 euro TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na odtwarzaniu łąk oraz usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12.

Termin  składania ofert mija w dniu 19 sieprnia 2013  (UWAGA zmiana terminu) o godzinie 14.00

Ogłoszenie związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki znajdują się poniżej

UWAGA ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA OFERT i niektórych dokumentów

X