Archiwum

11.07.2014r.

Przetarg na usuwanie roślinności- ZMIANA TERMINU

W dniu 21 lipca 2014 Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w dokumentacji przetargowej oraz w terminach przyjmowania ofert i rozstrzygnięcia przetargu.

Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest wynikiem kontroli jakiej poddana została dokumentacja przetargowa na zlecenie Zamawiającego. 

Informacja i zmianach oraz zmienione załączniki zostają zamieszczone na stronie www zamawiającego. Pponieżej zamieszczono zmienione jak i niezmienione załączniki w prawidłowej kolejności (najnowsze od góry)

Termin na przyjmowanie ofert ulega wydłużeniu do dnia 25 lipca (piątek) 2014 do godziny 10.00.

--------------------

 

Dnia 21 lipca 2014 Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) informuje o zmianach w dokumentacji przetargowej SWIZ i załącznikach oraz o wydłużeniu terminu składania ofert w przetargu na wykonanie działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie.

Termin ulega wydłużeniu do dnia 25 lipca (piątek) 2014 do godziny 10.00. Pełna informacja o zmianach w treści SIWZ ukaże się na stronie Zamawiającego w dniu dzisiejszym.

--------------------

Dnia 11 lipca 2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem Zawierania Umów o wartości równej lub wyższej niż 14 000 euro TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie

Termin  składania ofert mija w dniu 21 lipca  2014  o godzinie 14.00

Ogłoszenie związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nr projektu POIS.05.01.00-00-362/12 

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki znajdują się poniżej

W dniu 21 lipca 2014 Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w dokumentacji przetargowej oraz w terminach przyjmowania ofert i rozstrzygnięcia przetargu.

Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest wynikiem kontroli jakiej poddana została dokumentacja przetargowa na zlecenie Zamawiającego. 

Informacja i zmianach oraz zmienione załączniki zostają zamieszczone na stronie www zamawiającego. Pponieżej zamieszczono zmienione jak i niezmienione załączniki w prawidłowej kolejności (najnowsze od góry)

Termin na przyjmowanie ofert ulega wydłużeniu do dnia 25 lipca (piątek) 2014 do godziny 10.00.

--------------------

 

Dnia 21 lipca 2014 Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) informuje o zmianach w dokumentacji przetargowej SWIZ i załącznikach oraz o wydłużeniu terminu składania ofert w przetargu na wykonanie działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie.

Termin ulega wydłużeniu do dnia 25 lipca (piątek) 2014 do godziny 10.00. Pełna informacja o zmianach w treści SIWZ ukaże się na stronie Zamawiającego w dniu dzisiejszym.

--------------------