Archiwum

5.04.2014r.

Przetarg na Plan Zadań Ochronnych

Unieważniony!!!

Dnia 5 kwietnia 2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem Zawierania Umów o wartości równej lub wyższej niż 14 000 euro TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 zlokalizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu POIS.05.01.00-00-362/12

Termin  składania ofert mija w dniu 14 kwietnia 2014  o godzinie 12.00

Ogłoszenie związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki znajdują się poniżej