Zamówienia

13.08.2015r.

Monografia przyrodnicza - wybór oferty

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń) zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie monografii przyrodniczej "Dolina Wisły - ostoja ptaków siewkowych"

5.08.2015r.

Aparat fotograficzny - wybór oferty

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę do Zamawiającego aparatu fotograficznego do monitoringu stanu populacji gatunków ptaków objętych projektem wraz z akcesoriami

3.08.2015r.

Stelaże tablic i szlaban

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i montaż w terenie 15 sztuk drewnianych stelaży tablic, szlabanu oraz konserwacja 10 sztuk stelaży tablic informacyjno-edukacyjnych.Oferty należy złożyć poprzez email lub listownie w biurze projektu ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do dni...