Zamówienia

16.10.2015r.

Stelaże tablic i szlaban

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i montaż w terenie 15 sztuk drewnianych stelaży tablic, szlabanu oraz konserwacja 10 sztuk stelaży tablic informacyjno-edukacyjnych.Oferty należy złożyć poprzez email lub listownie w biurze projektu ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do dni...

14.10.2015r.

Budowa przyłącza wodociągowego

Zapraszamy do złożenia oferty na budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki. Oferty należy złożyć poprzez email lub listownie w biurze projektu ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do dnia 21 października 2015.

21.09.2015r.

Opiekun koni - zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na opiekę nad stadem koników polskich (5 klaczy, 1 ogier) w miejscowościach Krzewent i Dębniaki w gminie Kowal. Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 28 września 2015.