Zamówienia

28.06.2013r.

Przetarg na wykonanie badań

TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych oraz badań geologicznych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12

1.05.2013r.

Regulaminy zawierania umów

Publikujemy Regulaminy zawierania umów do 14 tyś euro oraz dla postępowań o wartości ponad 14 tyś euro TP ALAUDA jakie stosowane będą przy realizacji projektu pn. ?Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko ? pomorskim?