Zamówienia

28.06.2013r.

Przetarg na wykonanie badań

TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych oraz badań geologicznych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12