Zamówienia

10.04.2015r.

Przetarg na lęgowe wyspy pływające - WYBÓR OFERTY

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej ?Zamawiającym?, w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EO...