Zamówienia

18.07.2019r.

Tablice edukacyjne - wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów graficznych i wydruk 7 tablic informacyjno - edukacyjnych o charakterze przyrodniczym oraz 4 informacyjnych o projekcie "Ptasie Wyspy " - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych? oraz wykonanie i montaż w terenie ...

25.06.2019r.

Wykaszanie roślinności - unieważnienie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezior...

23.04.2019r.

Koordynator Patrolu Natura 2000 - rozeznanie rynku

Przedmiotem zamówienia jest koordynacja działań wolontariuszy tworzących "Patrol Natura 2000" czyli sieci wolontariuszy monitorujących w okresie lęgowym (rokrocznie w okresie od marca do sierpnia w latach 2019 - 2022) w ramach projektu pn. "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochro...

23.04.2019r.

Obsługa księgowa projektu - rozeznanie rynku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obsługi księgowej projektu pn. "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych", nr POIS.02.04.00-00-0040/18 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infra...