Aktualności

31.12.2017r.

Toruń dla jerzyków

Z końcem roku zakończyliśmy realizację zadania publicznego powierzonego przez Gminę Miasto Toruń pn. „Toruń dla jerzyków”. Zadanie było związane z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZNEGO. Zadanie jest w 100 % finansowane ze środków Miasta Toruń.

W ramach zadania wykonano czyszczenie budek lęgowych w 4 wieżach dla jerzyków zbudowanych przez Urząd Miasta Torunia w ramach budżetu partycypacyjnego i dotacji z WFOŚiGW. Wieże zlokalizowane są w 4 różnych lokalizacjach w obrębie Torunia: Bulwar Filadelfijski, Dolina Marzeń, na osiedlu Przy Kaszowniku oraz na skrzyżowaniu ulic Prufferów i Iwanowskiej.

Podczas przeprowadzonej kontroli skrzynki lęgowe zostały dokładnie sprawdzone pod kątem stanu technicznego oraz wyczyszczone z wszelkiego materiału gniazdowego i śladów bytowania ptaków. Przeprowadzone prace umożliwią wykorzystanie skrzynek przez ptaki w kolejnym sezonie lęgowym. Dodatkowo udało się, na podstawie znalezionego materiału gniazdowego, potwierdzić gniazdowanie co najmniej 5 gatunków ptaków: wróbla Passer domesticus, mazurka Passer montanus, szpaka Sturnus vulgaris, jerzyka Apus apus, pleszki Phoenicurus phoenicurus.  

Największym stopniem wykorzystania budek lęgowych przez ptaki charakteryzowała się wieża zlokalizowana w parku miejskim w Dolinie Marzeń. Jednak lokalizacja wieży nie sprzyja gniazdowaniu jerzyka. Wieża wykorzystywana jest przez wróbla, mazurka i szpaka. Przez ptaki zostało wykorzystanych ok. 90 % skrzynek. Najmniej lęgów odnotowano w wieży umiejscowionej na Bulwarze Filadelfijskim. Zarówno lokalizacja wieży jak i jej ażurowa konstrukcja prawdopodobnie zniechęca ptaki do gniazdowania. W wieży stwierdzono gniazdowanie wróbla. Lęgi stwierdzono w 25 % skrzynek lęgowych.

Gniazdowanie jerzyka stwierdzono tylko w wieży zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Prufferów i Iwanowskiej. Lęgi jerzyka odnotowano w co najmniej 8 budkach lęgowych. 

W ramach zadania powstała również broszura edukacyjna o ptakach gniazdujących w budynkach, z którą można się zapoznać klikając w poniższy link.

Nasi Skrzydlaci Sąsiedzi