Aktualności

31.12.2017r.

Toruń dla jerzyków

Z końcem roku zakończyliśmy realizację zadania publicznego powierzonego przez Gminę Miasto Toruń pn. „Toruń dla jerzyków”. Zadanie było związane z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZNEGO. Zadanie jest w 100 % finansowane ze środków Miasta Toruń.

W ramach zadania wykonano czyszczenie budek lęgowych w 4 wieżach dla jerzyków zbudowanych przez Urząd Miasta Torunia w ramach budżetu partycypacyjnego i dotacji z WFOŚiGW. Wieże zlokalizowane są w 4 różnych lokalizacjach w obrębie Torunia: Bulwar Filadelfijski, Dolina Marzeń, na osiedlu Przy Kaszowniku oraz na skrzyżowaniu ulic Prufferów i Iwanowskiej.

Trzy z czterech wież charakteryzowały się dużym stopniem zasiedlenia budek przez ptaki w sezonie lęgowym. Wieże były wykorzystane przez wróble, mazurki, szpaki, jerzyki oraz pleszkę. Jedynie wieża zlokalizowana na Bulwarze Filadelfijskim w niewielkim stopniu zasiedlona była przez wróble. Ponadto wieże są również wykorzystywane przez ptaki jako miejsca odpoczynku i nocowania. W części budek znaleziono zimowe gniazda, odchody ptaków lub niewielkie ilości naniesionego materiału.

W ramach zadania powstała również broszura edukacyjna o ptakach gniazdujących w budynkach, z którą można się zapoznać klikając w poniższy link.

Nasi Skrzydlaci Sąsiedzi