Aktualności

31.05.2016r.

Trzykrotny wzrost liczebności!

Wynik tego liczenia ogromnie nas zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się, aż tak wysokiej liczebności śmieszki, rybitwy rzecznej i mewy czarnogłowej! Ponad trzykrotny wzrost liczebności śmieszki w porównaniu z 2015 r.: z 2067 do 6657 par, prawie dwukrotny wzrost liczebności rybitwy rzecznej z 97 w 2015 r. do 171 par, a także, co nas cieszy najbardziej, powrót mewy czarnogłowej. W 2015 r. gatunek ten nie gniazdował w obszarze. W tym roku mamy 3 pary na gniazdach, obserwację 1 pary tokujących, dorosłych ptaków oraz 2 ptaki w drugim roku życia i 1 w trzecim!

To ogromny sukces naszych działań. Czujemy ogromną satysfakcję, że zaplanowane przez nas działania, a później wykonane pozwoliły ptakom na osiągnięcie tak wysokich liczebności.

Nie poprzestajemy jednak na tym i planujemy już kolejne działania ochrony czynnej.

Wspierajcie nas, bo razem możemy więcej! :)