Aktualności

8.11.2016r.

Wczoraj Ptaki Bagien, dziś Ptasie Wyspy!

Dwa projekty przygotowane przez TP Alauda otrzymają dofinansowanie z POIŚ. Przed nami jeszcze ostatni etap oceny, obejmujący przygotowanie do zawarcia umowy i realizacji projektów. Zgodnie z naszymi rachunkami, projekty mają szansę ruszyć już w pierwszym kwartale 2017 roku!

 

Ptasie Wyspy II - to kontynuacja i rozwinięcie działań, które prowadzimy od 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego z EOG na obszarach Natura 2000 Żwirownia Skoki i Dolina Dolnej Wisły (więcej o projekcie tu: http://ptasiewyspy.alauda.org.pl/ ). W nowym projekcie planujemy objąć działaniami dodatkowo również rezerwat przyrody Jezioro Wieleckie i cenną, ale mało znaną ostoję ptasią w Mościskach (gmina Brzuze).

Informacja o wynikach oceny projektu:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/…/wyniki-konkursu-nr-2-4-1-1-20…

 

W ramach projektu Ptaki Bagien II planujemy przywracać właściwe warunki hydrologiczne i siedliskowe na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie. Czas na to najwyższy, bo jezioro Rakutowskie zanika w zastraszającym tempie, a na miejscu łąk pojawiają się zarośla wierzbowe i równe rzędy truskawek. Dla ptaków jest coraz mniej przestrzeni. Koniki polskie Alaudy walczą dzielnie i skutecznie na 10 ha (więcej o projekcie Ptaki Bagien i o konikach: http://alauda.org.pl/activities/list/17/ i http://ptakibagien.alauda.org.pl ), ale w nowym projekcie planujemy objąć działaniami ponad 120 ha łąk i wiele innych siedlisk!

Informacja o wynikach oceny projektu:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/…/publikacja-listy-projektow-pr…

 

Teraz sukces projektów zależy od nas. Przed Alaudą sporo pracy - do końca roku musimy przygotować projekty do kolejnego etapu oceny. Chętni do pomocy mile widziani!

 

O możliwościach wolontariatu piszemy tu: http://alauda.org.pl/news/show/0/0/124/tp_alauda_poszukuje_wolontariuszy/

Ale na tym nie koniec – opcji jest znacznie więcej. W obu projektach zaplanowaliśmy sporo prac realizowanych siłami wolontariuszy, jako wkład "niepieniężny". Liczymy na Wasze wsparcie.

Jeśli chcesz zaangażować się w przygotowanie i realizację projektów, skontaktuj się z nami! tp@alauda.org.pl

 

Wkład „niepieniężny” może nie wystarczyć, bo projekty są duże, a NFOŚiGW postanowił nie udzielać dofinansowania dla projektów przyrodniczych realizowanych w ramach działania 2.4 POIŚ. Dlatego dla wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć, mamy bardzo ważne zadanie: pomóżcie nam pozyskać środki na sfinansowanie części wkładu własnego.

 

Jak możesz pomóc?

Informuj, udostępniaj, opowiadaj o działaniach TP Alauda. Zachęcaj do wsparcia naszej organizacji każdego, kto mógłby tego wsparcia udzielić. Zostań członkiem wspierającym TP Alauda. Przekaż na nas 1% podatku. Zachęcaj znajome firmy do przekazania darowizny. Adoptuj konika polskiego.

 

Dzięki Waszemu wsparciu ocalimy kawałeczek polskiej przyrody!

 

 

Fot. Dariusz Płąchocki, Dariusz Węcławek