Aktualności

12.12.2016r.

J. Rakutowskie - wykupy łąk

Prowadzimy przygotowania do wykupu łąk na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie, wokół Jeziora Rakutowskiego.

Jeśli jesteś właścicielem łąk na tym obszarze i planujesz sprzedać swoje grunty, prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji kupna-sprzedaży na adres:

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA

ul. Moniuszki 12

87-100 Toruń

 

Druki deklaracji można pobrać z naszej strony www (poniżej) lub w Urzędzie Gminy Kowal, pok. 14. W UG można też złożyć wypełnioną deklarację bez konieczności wysyłania pocztą.

 

Jakie dane będą potrzebne?

- Obwód ewidencyjny (np. 0013 Rakutowo, 0017 Więsławice-Parcele itp.) (nie znasz obwodu? Nie szkodzi, wystarczy miejscowość)

- Numery działek

- Łączna powierzchnia działek (wystarczy przybliżona)

- Dane właściciela lub osoby reprezentującej współwłaścicieli

- Telefon kontaktowy!

 

Prosimy o wypełnienie dwóch egzemplarzy deklaracji - jeden odeślemy pod wskazany adres.

 

UWAGA: Deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron i służy jedynie wstępnemu rozpoznaniu przed rozpoczęciem wykupów!