Aktualności

23.06.2015r.

Odwiedziliśmy Gminę Kowal!

W dniu 20 czerwca 2015 r. skorzystaliśmy z zaproszenia Gminy Kowal na festyn zorganizowany po VI Gminnym Rajdzie Rowerowym, gdzie zorganizowaliśmy stoisko na którym m.in. promowaliśmy aktualnie realizowane projekty „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim” i „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”. Przygotowaliśmy również gry i konkursy. Na stoisku prezentowaliśmy różne typy budek dla ptaków, a chętni mogli zmierzyć się z dopasowaniem do nich gatunku ptaka, który może w nich zamieszkać. Gra edukacyjna poświęcona ptakom łąk i bagien czekała na tych którzy chcieli dowiedzieć się lub sprawdzić swoją wiedzę na temat gatunków ptaków zamieszkujących rezerwat Jezioro Rakutowskie i łąki w jego otoczeniu. Wszystkich uczestników, którzy zmierzyli się z wykonaniem zadania nagradzaliśmy koszulkami i torbami z logiem projektu „Ptasie Wyspy”. Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych, dla których przygotowaliśmy ptasie maski oraz kolorowanki.

 

,