Aktualności

22.06.2015r.

Chronimy ptaki siewkowe na Wiśle i Żwirowni Skoki!

Z początkiem bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków" dofinansowanego z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych ptaków siewkowych (Charadriiformes), w szczególności 2 gatunków rybitw (rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons) oraz innych gatunków (sieweczka rzeczna Charadrius dubius, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, mewa siwa Larus canus) gniazdujących na piaszczystych wyspach w 2 najważniejszych ostojach gatunków w województwie kujawsko-pomorskim tj. na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej projektu http://www.ptasiewyspy.alauda.org.pl

Serdecznie zapraszamy!