Aktualności

13.11.2015r.

Konferencja w Polednie

9 i 10 listopada 2015 uczestniczyliśmy w konferencji popularnonaukowej "Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego dolin rzecznych" organizowaną w ramach projektu BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim, którego liderem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.

W konferencji wzięliśmy aktywny udział. Przemek Doboszewski wystąpił z tematem „Czynna ochrona ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinie dolnej Wisły” na podstawie realizacji projektu „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowatych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunku”, natomiast Jakub Gołębiewski opowiedział o drewnianych łodziach i żegludze na Wiśle.

Konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących ochrony różnorodności biologicznej rzek, omówienia działań ochronnych cennych gatunków i ekosystemów rzecznych, zapoznania się z zagrożeniami wynikających z zagospodarowania rzek oraz zaznajomienia się z tematyką związaną z historią i ochroną dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły.