Aktualności

24.10.2015r.

Rządowa pomyłka, czy świadoma marginalizacja?

RZĄDOWA POMYŁKA, CZY ŚWIADOMA MARGINALIZACJA SEKTORA POZARZĄDOWEGO W POLSCE?

Kilkadziesiąt pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) zaapelowało w liście otwartym do Premiera o przywrócenie warunków umożliwiających sektorowi pozarządowemu aplikowanie o środki unijne na ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Sytuacja jest dramatyczna – uznając VAT za wydatek niekwalifikowany i ograniczając dofinansowanie ze środków krajowych projektów ochrony przyrody realizowanych przez POE, Rząd skutecznie wyeliminował sektor pozarządowy z grupy potencjalnych beneficjentów Osi II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

My również podpisaliśmy się pod listem. Mamy nadzieję, że Nasz wspólny głos zostanie usłyszany, a zapisy zmienione w sposób umożliwiający realizację projektów przyrodniczych organizacjom pozarządowym.

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów zamieszcamy poniżej. 

Wszystkie organizacje, które identyfikują się z apelem POE, a jeszcze go nie poparły, proszone są o kontakt z koordynatorem inicjatywy: jacek.engel@greenmind.pl.

Więcej na stronie Fundacji Greenmind: www.greenmind.pl