Aktualności

14.04.2014r.

OBWIESZCZENIE

 W związku z realizacją projektu nr POIS.05.01.00-00-362/12-00 pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 5.1 – priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001.

 

OBWIESZCZENIE

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.01.00-00-362/12-00 pn. „Ochrona ptaków
w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 5.1 – priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186
z późn. zm.)

zawiadamiam

o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001.