Aktualności

16.07.2013r.

Nowiny

Towarzystwo Przyrodnicze Alauda prowadzi działalność edukacyjną w coraz szerszym zakresie.

10 maja przedstawialiśmy informacje o awifaunie Torunia w Areszcie Śledczym w Toruniu. Jako prelegentka, początkowo obawiałam się spotkania z tak nietypową grupą odbiorców, jednak wykład odbył się w bardzo sympatycznej atmosferze.

6 czerwca na spotkaniu dla nauczycieli biologii i przyrody szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych omawiano problemy miejskiej awifauny, a szczególnie kwestię zamurowywania ptaków podczas termomodernizacji budynków. Przypominamy, że wszystkie gatunki ptaków zasiedlające nasze budynki są objęte ścisłą ochroną gatunkową (za wyjątkiem gołębia miejskiego, który jest objęty ochroną częściową). Nielegalne jest niszczenie ich siedlisk i gniazd bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Na koniec wieść bardzo miła: ruszyła już nasza strona projektowa i profil na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia nowin.

Magdalena Pacuk