Aktualności

25.04.2013r.

Budki dla jerzyków

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA szczególną uwagę zwraca na jerzyki, których populacja spada z roku na rok. Są to ptaki niezwykle pożyteczne – dorosły osobnik potrafi schwytać dziennie kilka tysięcy owadów. W związku z tym 22 kwietnia 2013 r. w Hotelu Asystenckim nr 2 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przybyło lokali mieszkalnych!park bydgoski, Toruń, rozpoznawanie ptaków Za zgodą JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tretyna i pani Kanclerz mgr Justyny Morzy, dzięki uprzejmości pana mgra inż. Zbigniewa Olszewskiego i pomocy pani mgr Magdaleny Węgierskiej zawiesiliśmy skrzynki lęgowe dla jerzyków.

Wiele osób przyczyniło się do realizacji tego projektu:

- w 2012 roku TP ALAUDA nawiązało współpracę z RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji w Toruniu. Głównym celem działań podejmowanych przez fundację jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. RC prowadzi tzw. Centrum dzienne, w ramach którego działa grupa stolarska. Uczestnicy tej grupy terapeutycznej w porozumieniu z TP ALAUDA wykonali budki lęgowe dla jerzyka. W ramach podziękowania członkowie TP ALUDA, Łukasz Kurkowski i Lucyna Stodolak, zorganizowali 16 sierpnia 2012 r. zajęcia terenowe w Parku Bydgoskim, których celem była nauka rozpoznawania gatunków ptaków. W spotkaniu wzięło udział około 50 podopiecznych fundacji RC. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazali chęć współpracy w przyszłości,
- znaczną ilość budek nieodpłatnie wykonał pan Kazimierz Miłkowski prowadzący zakład stolarski w Nejdykach,Alauda, budki dla jerzyków, Toruń
- budki wymagały m.in. drobnych poprawek, pomalowania pokostem lnianym oraz oczywiście zawieszenia – w różny sposób w pracę zaangażowali się wolontariusze: Marek, Gosia, dwaj Andrzeje, Robert, Karol, Darek, Bartek i Magda oraz oczywiście specjalista-alpinista posiadający uprawnienia do pracy na wysokościach.

wszystkim wymienionym osobom bardzo dziękujemy

Skrzynki są przystosowane do wymagań jerzyków pod względem wymiarów, zaimpregnowane pokostem lnianym oraz zabezpieczone daszkiem. Wiszą na 7-piętrowym bloku, czyli tam, gdzie jerzyki czują się najlepiej.

Mamy nadzieję, że w maju skrzynki zostaną zasiedlone. Wszystkich chętnych zapraszamy do ich monitorowania – dobrym punktem obserwacyjnym jest ul. K. Olszewskiego na wysokości Wydziału Teologii UMK.
Projekt przyczynił się nie tylko do powstania nowych siedlisk jerzyków, ale pomoże zmienić klimat dot. ochrony czynnej ptaków w Toruniu, stając się przykładem prostych rozwiązań problemu zmniejszającej się populacji tych ptaków.
Zainteresowanych jerzykiem odsyłam do artykułu o tym niezwykłym ptaku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWAŁ KLUB PRZYRODNIKÓW W RAMACH MINIKONKURSU NA MIKROPROJEKTY